Pilates Clinic Method

Pilates Clinic Method vyhází ze 100 let starého systému cvičení Pilates Josepha Hubertuse Pilatese, původně zvaného "kontrologie", a jeho principů a je novodobým pojetím zdravotního cvičení v systému modifikací a variant základních cviků Pilates. Je výsledkem spojení klasické metody Pilates, Pilates Institute, DNS a Spiraldynamik. 

Tvůrcem konceptu Pilates Clinic Method je Daniel Müller.

Pilates Clinic Method je jedna z cest preventivního cvičení, pro běžnou populaci šetrnější a méně rizikové než samotné klasické taneční pojetí Pilates. 

Proč cvičit Pilates Clinic Method

 • Cvičení Pilates Clinic Method je zaměřené na správné držení těla a posílení středu těla

 • Slouží jako prevence bolestí zad a kloubů, zvyšuje mobilitu těla, zvětšuje svalovou sílu a vytrvalost, vede nás k lepšímu vnímání vlastního těla a správným dechovým návykům

 • Je kompenzací k sedavému způsobu života i fyzicky náročným pohybovým aktivitám 

 • Prolamuje pohybové stereotypy a ukazuje, jak správné pohyby zapojit do denní rutiny
 • Zlepšuje psychickou pohodu 

Základní principy Pilates

 • KONCENTRACE 
 • DÝCHÁNÍ 
 • CENTRUM TĚLA
 • KONTROLA
 • PRECIZNOST
 • PLYNULOST
 • IZOLACE
 • RUTINA