LekceIndividuální lekce Pilates Clinic Method

Cvičení Pilates Clinic Method je jedna z cest preventivního cvičení, pro běžnou populaci šetrnější a méně rizikové než samotné klasické taneční pojetí Pilates. Je zaměřené na správné držení těla, posílení středu těla - core - a uvolnění, protažení a posílení nejvíce rizikových partií těla.

Při lekcích Pilates Clinic Method často využívám Pilates pomůcek jako např. fit-ball, s-ball, magic circle, foam roller atp., z klasických Pilates strojů pak - Studio Reformer® a Springboard (od 03/2024), dále pak Arc Barell Ped-o-Pull. 

Lekce jsou určené pro začátečníky či mírně pokročilé.


Cena zahrnuje

  • vstup
  • 55 minut individuálně vedené lekce Pilates
  • podložku, ručník na vypodložení
  • pitný režim

Pravidla individuálních lekcí

  • na lekci je nutné vhodné oblečení na cvičení
  • domluva termínů individuálních lekcí je možná telefonicky, sms, emailem či osobně
  • platba předem dle ceníku (bezhotovostní platba)
  • změna či zrušení termínu individuální lekce je možné do 24 hodin před jeho začátkem (telefonicky, sms, emailem, osobně)
  • neomluvenou neúčast na lekci účtuji v plné výši ceny za individuální lekci dle ceníkuSkupinové lekce Pilates - stroje - PŘIPRAVUJI

Skupinová lekce Pilates Clinic Method stroje probíhá na klasických Pilates strojích - Reformer, Cadillac, Springboard, Combo Chair, Ladder Barell a Ped-o-Pull - v malé skupince max. 5 osob.

Lekce jsou určené pro začátečníky či mírně pokročilé.Ceny

Individuální lekce

PILATES - 55min

700,- Kč
Skupinová lekce

PILATES STROJE - 55min

Připravuji


Individuální lekce Pilates jsou k dispozici na vyžádání ve dnech pondělí až středa v časech 

10:00 - 18:00.


____________________________________


Pozn.: Nejsem lékař ani fyzioterapeut. Nenahrazuji v žádném případě konzultace s lékařem či rehabilitace s fyzioterapeuty, nezabývám se diagnostikou ani léčbou poruch pohybového aparátu.